- O contrato terá unha duración máxima de dous anos e o orzamento ascende a 612.018 euros

- As empresas, que deben estar no listado de comercializadoras da Comisión Nacional da Enerxía, poden presentar ofertas ata o 7 de outubro

 

Valga, 6 de setembro de 2019.

O Concello sacou esta semana a contratación a subministración de enrexía eléctrica aos edificios e instalacións de titularidade municipal durante os próximos dous anos, por un importe total de 612.018’92 euros (306.009’46 euros por ano).

O contrato divídidese en dous lotes, podendo as empresas licitadoras presentar ofertas para un só ou para ambos. O primeiro lote inclúe os subministros de enerxía eléctrica con potencia contratada igual ou inferior a 10kW, con tarifas de aceso 2.0A e 2.0DHA, que terán a posibilidade de contratación cunha comercializadora de referencia de entre as designadas polo goberno para comercializar electricidade en todo o territorio nacional ao prezo voluntario de pequeño consumidor (PVPC) ou ben a mercado libre.

O lote número dous inclúe os subministros con potencia contratada superior a 10kW, con tarifas de acceso 2.1A, 2.1DHA, 3.0A e subministros en alta tensión, sometidos á lexislación de contratos do sector público.

O contrato terá unha duración máxima de dous anos (un ano máis unha única prórroga doutro) e executarase a risco e ventura do contratista, sen que proceda unha posterior revisión de prezos nin se admitan variantes ou alternativas.

O orzamento base de licitación calculouse tendo en conta os gastos producidos na duración do último contrato de subministración de enerxía eléctrica aos edificios e instalacións municipais, incluíndo conceptos como as peaxes, o imposto eléctrico e o IVE. Ademais, incorpórase ao presuposto unha cantidade estimada para a incorporación de novos puntos de subministración.

As empresas poden presentar as súas ofertas ata as 14 horas do día 7 de outubro. Como condición específica, os licitadores deberán estar no listado de comercializadoras no mercado libre publicado pola Comisión Nacional da Enerxía.

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton tempo

Volver