Accessibility Tools

Os Servizos Sociais municipais pretenden poñer ao alcance da cidadanía asesoramento e tódos os medios e recursos dispoñibles, así como, acadar un mellor estado de benestar persoal e social.

Depende da Concellería de Sanidade, Benestar Social e Igualdade.

A lei 13/2008 do 3 de Decembro de Servizos Sociais de Galicia estrutura e regula como servizo público, os servizos sociais en Galicia para a constitución do sistema galego de benestar. Esta lei estrutura o sistema en:

  • Servizos Sociais comunitarios: básicos e específicos.
  • Servizos Sociais específicos.

boton tesoreria

boton 016

boton imserso

boton deputacion

boton extensions

boton obradoiro

Volver