Accessibility Tools

As funcións que pode desenvolver o vixilante municipal son as seguíntes:

  • Custodiar e vixiar bens, servizos, instalacións e dependencias municipais.
  • Regular o tráfico en zonas urbanas.
  • Prestar auxilio nos casos de accidente, catástrofe ou calamidade pública, dacordo co disposto nas leis.
  • Velar polo cumprimento de regulamentos, ordenanzas, bandos, resolucións e demais disposicións e actos municipais e a realización de notificacións.

 

Equip. Vixilante

boton 112

boton policia

boton gc

boton extensions

boton obradoiro

Volver