Accessibility Tools

XESÚS IGNACIO FERRO COUSELO

 “ Dende que naceu en Cordeiro ata que finou en Ourense, a traxectoria da súa vida foi unha biografía que non tivo agachadas nen fraquezas. Colleu un rumbo e seguiuno sen claudicacións ata o remate dos seus días.

Tratábase dun idealista xeneroso cuios ideais, como os rasgos todos da súa personalidade, eran o de quen camiñaba sen perder de vista os nobres afáns que defendía... Revelouse como valor intelectual, moral, e mesmo político.

Temos comprobado unha vez e outra, a forza do compromiso que Ferro mantivo con Galicia, mesmo en tempos difíciles... Aportou iniciativas creadoras. Difundiu e puxo marcado interés por todo o que poidese espertar amor á terra propia... No seu haber sobrancearon dúas constantes: a investigadora e a divulgativa, identificándose co seu pobo e coa súa língua”

Francisco Fernández del Riego

XESÚS IGNACIO FERRO COUSELO

"Desde que nació en Cordeiro hasta que murió en Ourense, la trayectoria de su vida fue una biografía sin sobresaltos ni debilidades. Tomó un rumbo y lo siguió sin vacilar hasta el final de sus días.

Fue un idealista generoso cuyos ideales, como todos los rasgos de su personalidad, eran los de alguien que caminaba sin perder de vista las nobles aspiraciones que defendía... Se reveló como un valor intelectual, moral e incluso político.

Hemos comprobado una y otra vez, la fuerza del compromiso que Ferro mantuvo con Galicia, incluso en tiempos difíciles... Aportó iniciativas creativas. Difundió y puso un marcado interés por todo aquello que pudiera despertar el amor por su tierra... En su haber sobresalieron dos constantes: la investigadora y la divulgadora, identificándose con su pueblo y su lengua."

Francisco Fernández del Riego

XESÚS IGNACIO FERRO COUSELO

"Since he was born in Cordeiro until he died in Ourense, the trajectory of his life was a biography that had no doubts or weaknesses. He took a course and followed it without faltering until the end of his days.

He was a generous idealist whose ideals, like all the traits of his personality, were those of someone who walked without losing sight of the noble aims that he had set out to achieve. He revealed himself as an intellectual, moral and even political force.

Time after time we have seen the strength of Ferro's commitment to Galicia, even in difficult times... He contributed creative initiatives. He disseminated and put marked interest in everything that could awaken love for his homeland... Two constants stood out in his life: the investigative and the informative, identifying with his people and his language".

Francisco Fernández del Riego

boton extensions

boton obradoiro

Volver