- Establécense dúas dedicacións exclusivas e os Plenos celebraranse os últimos luns dos meses pares

- Os novos edís do grupo de goberno, Malena Isorna e Pedro Calvo, asumen as delegacións de Turismo, Novas Tecnoloxías e Escola de Música e Cultura e Xuventude, respectivamente

PLENOXULLO19

Valga, 2 de xullo de 2019.

A nova Corporación municipal saída das eleccións do pasado mes de maio celebrou onte un Pleno extraordinario para establecer a organización pola que se rexerá o Concello durante a lexislatura 2019-2023.

Os puntos incluídos na orde do día foron os seguintes:

  • Constitución dos grupos políticos e designación dos seus voceiros (aprobado por unanimidade)

   -Grupo municipal do Partido Popular (Voceiro: Román Castro)

   -Grupo municipal do PSdeG-PSOE (Voceira: María Ferreirós)

   -Grupo mixto (Voceiro: Manuel Castiñeiras)

  • Periodicidade das sesións plenarias (aprobado cos votos a favor do grupo do PP e as abstencións de PSOE e grupo mixto)

   -As sesións ordinarias celebraranse o último luns dos meses pares ás 20:10 horas. Non se celebrarán sesións nos meses de agosto e decembro, trasladándose estas a setembro e novembro.

  • Dar conta do nomeamento dos tenentes de alcalde, aos que lles corresponde substituír ao alcalde na totalidade das súas funcións e pola orde do seu nomeamento no caso de ausencia ou impedimento que imposibilite a este para o exercicio das súas atribucións.

   -Román Castro

   -Carmen Gómez

   -José Ángel Souto

   -Begoña Piñeiro

   -Román Castro

   -Carmen Gómez

   -José Ángel Souto

   -Begoña Piñeiro

   -Román Castro: Obras, Servizos, Urbanismo, Medio Ambiente e Desenvolvemento Rural

   -Carmen Gómez: Educación, Formación, Emprego e Industria

   -José Ángel Souto: Economía, Facenda, Contas e Patrimonio

   -Begoña Piñeiro: Sanidade, Benestar Social e Igualdade

   -Malena Isorna: Turismo, Novas Tecnoloxías e Escola de Música

   -Pedro Calvo: Cultura e Xuventude

   -Manuel Ferreiro: Deportes

   -José Lagos: Protección, Civil, Seguridade e Interior

  • Creación das Comisións Informativas (aprobado cos votos a favor do grupo do PP, en contra do PSOE e abstención do grupo mixto)

   -Comisión Informativa de Réxime Especial de Contas, Economía, Facenda e Patrimonio

   -Comisión Informativa de Obras, Servizos, Urbanismo e Desenvolvemento Rural

   -Comisión Informativa de Sanidade, Igualdade e Benestar

   -Comisión Informativa de Educación, Formación, Emprego e Industria

   -Comisión Informativa de Medio Ambiente, Protección Civil, Seguridade e Interior

   -Comisión Informativa de Cultura, Deportes, Xuventude e Turismo

As comisións estarán compostas por tres concelleiros do grupo municipal do PP, un do grupo do PSdeG-PSOE e un do grupo mixto.  As sesións celebraranse os luns, martes, mércores e xoves ás 13:10 horas.

  • Réxime xurídico das Comisións de Coordinación (aprobado cos votos a favor do grupo do PP e en contra do PSOE e do grupo mixto)

   -Estarán integradas polo alcalde e os concelleiros delegados e celebrarán sesións ordinarias con carácter semanal.

  • Nomear aos representantes do Concello nos órganos colexiados (aprobado cos votos a favor do grupo do PP e en contra do PSOE e do grupo mixto)

   -Representante no CEIP Plurilingüe Baño-Xanza, no CRA e no IES: Carmen Gómez (suplente Begoña Piñeiro)

   -Representante no CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo: José Ángel Souto (suplente Malena Isorna)

   -As concelleira delegadas de Educación, Formación, Emprego e Industria e de Sanidade, Benestar Social e Igualdade, cunha retribución de 1.100 euros mensuais

   -Designación dun posto de Responsable de Novas Tecnoloxías e Comunicacións

  • Determinación das “asistencias” dos membros da Corporación a órganos colexiados (aprobado cos votos a favor do grupo do PP,e contra do PSOE e abstención do grupo mixto)

   -Pleno, Xunta de Goberno Local e Comisións de Coordinación: 75 euros/sesión cada membro

   -Comisións Informativas: 40 euros/sesión cada membro

   -O presidente dos respectivos órganos colexiados percibirán a maiores 30 euros por sesión

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton radio

boton tempo

Volver