DATOS DA CONVOCATORIA


Tipo de convocatoria: Extraordinaria

Data e hora: 14 de xuño de 2018 ás 20:15 horas

Lugar: Salón de Plenos


ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o 14 de maio de 2018.

     2. Expediente 453/2018. Obradoiro de Emprego Ulla-Umia III.

     3. Expediente 438/2018. Expediente de modificación de crédito. Concesión de suplemento de crédito financiado Caixa de Anticipos Deputación Provincial.

boton auditorio

boton casa cultura

boton codi

boton sede electronica

boton bandos

boton youtube largo

boton bella otero

boton rueiro

boton directorio

boton radio

boton tempo

Volver