Accessibility Tools

NOVAS DO CONCELLO

Data e hora: 6 de novembro de 2023 ás 20:10 horas.

Lugar: Salón de Plenos.

SalónPlenosFelipeVI

 

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Aprobación da acta da sesión celebrada en data 26-09-2023.

      2. Aprobación da acta da sesión celebrada en data 09-10-2023.

      3. Expediente 775/2023. Transmisión da cota de participación Camiña Inversiones S.L. (antes Pompas Fúnebres de Padrón S.A.) a favor de Funeraria Pompas Fúnebres de Padrón S.L:, subrogándose no contrato de xestión do Tanatorio Municipal.

      4. Expediente 163/2023. Adquisición de parcelas para a supresión de pasos a nivel. Convenio con ADIF.

      5. Expediente 770/2023. Transferencias de créditos entre aplicacións de gastos de distintas áreas de gasto.

      6. Expediente 725/2023. Contratación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

B) Actividade de control

      7. Dar conta dos Decretos de Alcaldía (Art. 42 ROF).

      8. Mocións de urxencia.

      9. Rogos e preguntas.

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton extensions

boton sede electronica

boton bandos

boton rueiro

boton tempo

boton obradoiro

Volver