NOVAS DO CONCELLO

Data e hora: 19 de decembro de 2022 ás 20:10 horas

Lugar: Salón de Plenos

SalonPlenosRei

 

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Aprobación da acta da sesión anterior celebrada en data 07-11-2022.

      2. Expediente 874/2022. Aprobación inicial do orzamento xeral para o ano 2023 xunto cos seus anexos, bases de execución e restante documentación.

     3. Moción do grupo municipal do PP sobre a creación en Valga dunha estación para a rede de proximidade.

B) Actividade de control

     4. Informe sobre o pago a provedores correspondente ao terceiro trimestre do ano 2022.

     5. Informe sobre execución trimestral do orzamento correspondente ao terceiro trimestre do ano 2022.

     6. Informe sobre o cumprimento dos prazos de pagamento correspondente ao terceiro trimestre do ano 2022.

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bandos

boton rueiro

boton tempo

Volver