Data e hora: 15 de xuño de 2020 ás 20:15 horas

Lugar: Salón de Plenos

Salón Plenosok

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Aprobación, se procede, da acta da sesión extraordinaria  celebrada o 29 de maio de 2020.

     2. Celebración do sorteo das mesas para as eleccións autonómicas.

     3. Moción do PSdeG-PSOE: Pandemia Covid-19.

     4. Dar conta de Decretos de Alcaldía (Art. 42 ROF). Decretos do 2020-0056 ao 2020-0198

B) Actividade de control

     5. Mocións de urxencia.

C) Rogos e preguntas

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton tempo

Volver