Data e hora: 29 de maio de 2020 ás 20:15 horas

Lugar: Salón de Plenos e videoconferencia

SalonPlenoss

 

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Aprobación, se procede, da acta da sesión extraordinaria celebrada o 9 de marzo de 2020.

     2. Aprobación definitiva do Plan Parcial do sector de solo urbanizable S-104.

B) Parte de control

     3. Dar conta ao Pleno do informe sobre a remisión da liquidación do presuposto municipal relativo ao exercicio 2019.

     4. Dar conta ao Pleno do informe sobre o plan presupostario deste Concello para os exercicios 2021-2023.

     5. Dar conta ao Pleno do informe sobre a remisión do presuposto municipal relativo ao exercicio 2020.

     6. Dar conta ao Pleno do informe sobre execución trimestal do orzamento relativo ao cuarto trimestre do 2019.

     7. Dar conta ao Pleno do período medio de pago a proveedores das administracións públicas relativo ao cuarto trimestre do 2019.

     8. Dar conta ao Pleno do informe sobre o cumprimento dos prazos de pagamento correspondentes ao cuarto trimestre do 2019.

     9. Dar conta ao Pleno do informe sobre execución trimestral do orzamento relativo ao primeiro trimestre do 2020

    10. Dar conta ao Pleno do período medio de pago a proveedores das administracións públicas relativo ao primeiro trimestre do 2020.

    11. Dar conta ao Pleno do informe sobre o cumprimento dos prazos de pagamento correspondentes ao primeiro trimestre do 2020.

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton tempo

Volver