SALONPLENOS

DATOS DA CONVOCATORIA


Tipo de convocatoria: Extraordinaria

Data e hora: 12 de xuño de 2019 ás 20:10 horas

Lugar: Salón de Plenos


ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Aprobación da acta da sesión extraordinaria e urxente do 30 de abril de 2019. 

     2. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 30 de abril de 2019.

     3. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 1 de abril de 2019.

     4. Aprobación da acta da sesión ordinaria do 1 de abril de 2019.

     5. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 1 de abril de 2019.

boton auditorio

boton casa cultura

boton codi

boton sede electronica

boton bandos

boton youtube largo

boton bella otero

boton rueiro

boton directorio

boton radio

boton tempo

Volver