Planta Soto

  • Escola de música.
  • Aula de artes escénicas.
  • Biblioteca-Ludoteca.
  • Aula multimedia.
  • Educación de adultos.
  • Aula de reforzo educativo.
  • Aula de animación socio -cultural.
  • Aula de canto.

boton youtube largo

Volver